Ankieta

Dopasuj Poziom Certyfikacji

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli dopasować optymalne rozwiązanie dla potrzeb Państwa firmy.

Wartość rocznych przychodów

Suma bilansowa

Zatrudnienie

Czy firma prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub korzysta z Polskiej Strefy Inwestycji?

Czy jesteście Państwo w trakcie kontroli lub postępowania wyjaśniającego ze strony Krajowej Administracji Skarbowej?

Ostatnia kontrola skarbowa w Państwa firmie miała miejsce w ciągu:

Czy firma zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi?

Czy firma ma więcej niż 200 kontrahentów?

Czy firma jest w stanie wygenerować wszystkie struktury JPK?